Kungörelse.

Sedan undertecknad förordnats att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av sanka marker tillhörande hemmanen Kvie, Kyrkebys och Olarve och från desamma avsöndrade lägenheter samt Prästgården uti Hangvar socken av Gotländs län, så kommer sammanträde av synemännen att hållas i Hangvar kommunalrum fredagen den 21 oktober 1932 kl. 11, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.
Vid sammanträdet kommer jämväl val av arbetsstyrelse för handhavandet av med företaget förenade angelägenheter att företagas.
Visby den 27 september 1932.
På tjänstens vägnar:
Gottfr, Wadman.
Statens lantbruksingenjör.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 september 1932
N:r 225

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *