Kungörelse.

Härmed kungöras till ansökan lediga distriktsbarnmorsketjänsterna i Visby distrikt n:o 2, bestående av Strandroten, Norderroten, S:t Hansroten och de delar av staden, som äro belägna öster om stadens planlagda område, med station för barnmorskan inom staden och helst inom distriktet: lön 950: — kronor, ersättning för naturaförmåner 500: — kronor samt dyrtidstillägg å lönen (f. n. 21 %).
Roma distrikt, bestående av Roma, Björke, Akebäcks, Follingbo och Halls, kommuner, med station för barnmorskan i närheten av koma kyrka: lön 1,300: — kronor, övriga förmåner enligt lag.
Ansökningar skola vara barnmorskestyrelsen tillhanda senast den 1 oktober 1932. Vid ansökningen bör fogas åldersbetyg, läkareintyg, bestyrkt avskrift av barnmorskebrev samt av intyg om genomgången repetitionskurs och föregående tjänstgöring.
Barnmorskestyrelsen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 1 September 1932
N:r 202

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *