Kreatursauktion.

På grund av inträffad eldsvåda låter lantbrukaren Artur Nilsson, Tjängdarve, Träkumla,
genom offentlig auktion som hålles i Valls prästgård fredagen den 25 nov. kl. 10 f. m., försälja hela sin kreatursbesättning utom ungdjuren, bestående av 25 st. goda mjölkkor, reaktionsfria och med hög avkastning, en äldre häst, ett större parti rotfrukter. Betalningsanstånd för godkände köpare till den 1 aug. 1933, eller vid anfordran. Äganderätten till inropad föroehålles tills densamma är till fulllo betald.
Roma i november 1932.
Elof Hansson.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 november 1932
N:r 271

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *