Kommunalskatten stiger med 50 öre.

Drätselkammaren behandlade i går förslaget till inkomst- och utgiftsstat för den borgerliga kommunen för år 1933. Förslaget har ännu icke definitivt fastställts, men i den form det nu föreligger, slutar detsamma på ett belopp av 2,232,177:15 mot 1.867.562:97 för innevarande år. Detta innebär, att kommunalskatten för nästa år kommer att ökas med c:a 50 öre, varav en ökning av 10 öre kommer på den kyrkliga kommunen. Sålunda skulle utdebiteringen komma att utgöra kr. 8:65 pr skattekrona mot kr. 8:15 innevarande år.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 november 1932
N:r 272

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *