Komministertjänsten

i Rone. Eke, Alva och Hemse församlingars pastorat hade vid ansökningstidens utgång i dag icke lockat någon sökande, varför tjänsten nu kommer att kungöras till ansökan ledig med ansökningsrätt för hela rikets prästerskap.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 december 1932
N:r 287

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *