Kollekterna i stiftet

under andra kvartalet ha nu redovisats i domkapitlets cirkulär. Det framgår, att de. största kollekterna influtit i Visby med sammanlagt 204 kr., medan av landsbygdens pastorat Klinte kommer högst med kr. 197:07, Roma od 106:10, Närs med kr. 96:83, Östergarns med kr. 96:08 0; s. v. Största kollekten under kvartalet har tillfallit Gotländska föreningen för de blindas väl med 283:99, medan sjömanskyrkan i London fick kr. 285:78, Frostvikens kyrka 222:71 Svenska Jerusalemsföreningen 213:64, Gustaf Adolfsföreningarna kr. 211:18, stiftets fattige studerande (två koll.) kr. 372:99, prästbristens avhjälpande (två koll.) 321:78, Visby stifts missionssällskap kr. 168: 24, Sigtunastiftelsen 161:55, Lutherkollekten 128:06 och stiftets kyrkor 126:74.
I missionskollekten å tredje böndagen inflöt största beloppet i Visby med 156 kr.; varefter följde Burs pastorat med kr. 109:78 och Klinte pastorat med 105:73.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 september 1932
N:r 227

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *