Klintehamn.

12 dec.
Kyrkostämma.
I går hölls årets tredie ordinarie kyrkostämma under ordförandeskap av kyrkoherde G. Sjöberg. Till ledamöter av kyrkorådet för en tid av tre får omvaldes hrr Arthur Vallin och Anders Pettersson från Snögrinda samt Axel Holmgren, Svarvare, och nyvaldes verkmästare Richard Svanberg, Klintehamn. Som ledamöter av skolrådet för lika lång tid utsågos samtliga skolstyrelsens ledamöter utom en, som anmält sitt ut träde ur kyrkan.
Till revisorer för år 1933 omvaldes bankkamrer Sigurd Pettersson, och nyvaldes målaremästare August Lindqvist. Suppleant blev handelsbiträdet Gustav Vahlgren.
Angående stämmornas kungörande under nästkommande år beslöts, att detta skall ske som förut medelst uppläsning i kyrkan och genom anslag å Klintehamn och vid Bönders å vederbörliga anslagstavlor.

Diskussionsafton
hade samma dag anordnats i godtemplarlokalen. Ämnet därför var: Den olagliga rusdryckshanteringen och de laglydiga medborgarna. Hälsningsanförande hölls av läraren vid högre folkskolan Karl Kahlström, som därvid angav mötets syfte. Hr K. utsågs att som ordförande leda förhandlingarna. Inledningsanförånden höllos av hrr Aug. Lindavist och L. Sahlsten. I den därpå följande överläggningen yttrade sig hrr P. S. Lindstedt, Nils Pettersson, Johannes Vetterberg, Gotthard Lindavist, Otto Johansson, David Rosvall och Vilhelm Pettersson samt inledarna. Man syntes vara eniga om att det bästa möjliga borde göras för den olagliga rusdryckshanteringens bekämpande, enär den vore en fara för särskilt de unga.
Mötet beslöt göra följande uttalande: »Mötet uttalar, att samtliga ansvarskännande medborgare måste för samhällets egen skull samarbeta med nykterhetsnämder och polismyndighet mot den olagliga sprithanteringen.» Det talrikt besökta mötet avslöts av ordföranden.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 december 1932
N:r 289

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *