Klintehamn.

Den 24 sept.
Begravning.

I går fördes stoftet efter Ragnar Vigström, som genom motorcykelolycka ljöt döden sisthdne lördagsafton i Follingto, till härvarande kyrka för att vigas till den sista vilan. Som Vigström vid sin bortgång fullgjorde sin värnplikt, fördes stoftet under militära hedersbetygelser från Stranges begravningsbyrå till Visborgs slätt, där militären lämnade, under det vagnen med kistan fortsatte till den avlidnes hem härstädes, där en skara begravningsgäster samlats för att följa den hänsovne till graven. Innan avfärden skedde sjöngs en psalmvers, och förrättades bön av kyrkoherde G. Sjöberg.
Under tonerna av en sorgmarsch fördes den blomsterhöljda kistan fram i koret, där officianten, kyrkoherde Sjöberg höll en gripande betraktelse och vigde stoftet till gravens ro. Från orgelläktaren sjöng hr L. Sahlsten Mina levnadstimmar stupa av prins Gustav med orgelackompanjemang, utfört av lärare David Rosvall. Vid graven framträdde hr Henning Björk och ägnade den bortgångne kamraten några varmhjärtade minnesord och nedlade en krans. Till slut lyste kyrkoherden frid över den avlidne.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 September 1932
N:r 222

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *