Järnvägsmarken får avsöndras.

K. m:t har medgivit Gotlands järnvägsaktiebolag att från järnvägens mark avsöndra tre områden, som överlåtits på Visby stad genom bytesval. Såsom villkor härför har
dock föreskrivits, att, då lagfart på dessa områden sökes för staden, de skola visas vara fria från inteckning. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 25 november 1932
N:r 275

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *