Ingen auktoriserad lotshjälp vid Ljugarn.

I skrivelse till skepparen A. Ronander i Ljugarn säger sig lotsstyrelsen icke kuna göra något uttalande beträffande befogenhet att hjälpa fartyg, som vid Ljugarn efter lotsplatsens indragning behöva hjälp för vägledning i farvattnet. Han har ifrågasatt att bli tilldelad dylik befogenhet efter lotsplatsens indragning.
Till följd av regeringens beslut att Ljugarns lotsplats skall indragas från den 1 april nästa år, har lotsstyrelsen nu anmodat lotskaptenen i mellersta distriktet att fr. o. m. den sista mars uppsäga lotsplatsens personal, t. f. lotsförman N. E. Garnström och extralotsen K. Holmberg.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 december 1932
N:r 286

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *