Inga restriktioner för skolväsendet.

Under åren 1929—1981 har det icke förekommit, att vare sig skolförbättringar eller skolbyggnader framtvingats genom hot om statsbidragets avstyrkande eller annan påtryckning, framhåller folkskolinspektören i Gotlands inspektionsområde Johannes Linnman i Stockholm i yttrande till skolöverstyrelsen över den av Skattebetalarnes förening gjorda framställningen om restriktioner t. v. ifråga om skolväsendets utveckling. Skolbyggnadsverksamheten har trots nuvarande kristid fortgått ungefär som vanligt. I flera fall har man funnit lämpligt att just nu igångsätta nödvändiga och önskvärda underhålls-, om- och nybyggnadsarbeten vid skolorna, då man härigenom kunnat förekomma eller mildra arbetslösheten i kommunerna. I vissa fall har man även — detta gäller särskilt Gotland — vid ansökan om tillstånd att upptaga skolbyggnadslån pekat på önskvärdheten av att kunna tillvaärataga mesta möjliga av virket från den under vintern 1931—1932 stormvräkta skogen. Yrkandet om påbud mot fortsatt utbyggande och förbättrande av folkskoleväsendet synes honom därför korttänkt och olämpligt. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 december 1932
N:r 286

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *