Inbrottstjuvar i farten.

Nattligt besök i Leo Wennbergs affär. – Bytet c:a 30 kr.
Leo Wennbergs speceriaffär invid Drottensgatan och Södra Kyrkogatan har under den gångna natten haft påhälsning av mindre välkomna kunder, vilka lade beslag på större delen av den i växellådan befintliga kassan. Inbrottstjuvarna – de torde ha varit två – ha emellertid vid sin kupp gått tillväga på ett synnernerligen dilettantmässigt sätt, vilket knappast tyder på att några professionella herrar i branschen varit framme. Vid undersökning på platsen har det varit lätt att konstatera, att tjuvarna tagit sig in genom ett fönster åt Drottensgatan, vilket fönster klumpigt uppbändats. Under arbetet därmed hade ett stycke av glasrutan, som förut var spräckt, lossnat, och detta stycke hade sedan kastats in över planket till den Häggska gården mitt emot, där polisen i morse fann glasbitarna. Medan den ene av tjuvarna varit sysselsatt med att bända upp fönstret har den andre av allt att döma hållit vakt vid hörnet strax utanför och sålunda haft god uppsikt åt de närgränsande stråkvägarna. Någon buller har man tydligen icke åstadkommit, och kvarteret är ju, trots sitt jämförelsevis centrala läge, fridfullt nattetid, så att herrar tjuvar kunnat operera i ostörd ro. Sedan de väl fått upp fönstret, tagit sig in i packrummet och vidare tagit sig in i själva affärslokalen, ha tjuvarna omedelbart styrt stegen fram till kassaapparaten och den där under varande växellådan. I den sistnämda funno de som nämts en del växelpengar, uppgående till ett belopp på c:a 30 kr., men en del kopparpengar av de minsta valörerna ha de ratat. Varorna i affären tycks emellertid vara orörda, möjligen att de både herrarna i hastigheten stoppat någon chokladkaka på sig. I det angränsande kontoret hade de gått till anfall mot kassaskåpet, till vars nedre fack de i en skrivbordslåda fått tag i nyckeln, men något kontant utbyte blev det dock ej. Själva kassaskåpsdörren hade motstått deras påfrestningar, varvid de använt sig av en järnbom, som är placerad innanför dörren till affären. Att det varit ganska kraftiga tag visar tydliga märket i kassaskåpsdörrens handtag. Efter det fruktlösa försöket ha tjuvarna gått ut genom dörren till gatan, vilken dörr stod öppen, när personalen i affären på morgonen infann sig. Några spår ha tjuvarna icke lämnat efter sig. Troligtvis ha de vid kuppen haft handskar på händerna, ty några fingeravtryck ha knappast gått att få.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 december 1932
N:r 284

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *