Högre pris på lägenheterna.

Dalhems pastorats kyrkostämma säger sig i yttrande till kammarkollegium intet ha att erinra mot ett av överlantmätaren Vidar Holmbäck i Visby uppgjort jämkningsförslag rörande friköp av de av Jenny Katarina Wengberg och Lars August Jakobsson arrenderade lägenheterna under kyrkoherdebostället i Dalhems socken. Genom jämkningen, mot vilken lägenhetshavarna intet haft att invända, skulle priset å de båda lägenheterna höjas från resp. 150 och 800 kr. till 180 och 1,000 kr. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 september 1932
N:r 219

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *