Hoburgs gille

höll i går årssammanträde i sparbankslokalen i Vamlingbo, varvid återvaldes till gillats lantbruksombud f. riksdagsman Th. Hansén, Bonsarve, med lantbr. Konr. Olsson, Gervalds, till suppleant. Till ordförande i gillet återvaldes hr Hansén, till vice ordförande hr Olsson och till ledamot i styrelsen nämdeman Gabr. Jacobsson bilds.
Ett rörslag av hr V. Hansson, Ottes i Sundre, att gillet skulle uttala sig för, att en statens varmblodiga hingst placerades i Vamlingbo, avslogs enhälligt.
Efter förnandlingarnas slut höll kongulent B. Ljunggren ett föredrag om »Den svenska ardennerhästen».

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 december 1932
N:r 288

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *