Haveriauktion å trävaror i Ronehamn.

Genom offentlig auktion som förrättas å hamnområdet å Ronehamn fredagen den 10 ds. kl. 11 f. m., försäljas tör vederbörandes räkning cirka 8,000 kubikfot plankor och battens av furu i större och mindre staplar, varav 30 staplar ligga på hamnområdet och de övriga i gårdar länge kusten.
Virket, som avlastats i Riga, har ilandbärgats från ångt, ”Imanta” och består av följande dimensioner:
3″ X9″, 3″ X8″, 2’½”x7″, 21½”x6″, 2″X6″ och 2″X5″, en stor del I långa längder, ända upp till 32 fot. Närmare upplysningar å under. tecknade kontor.
Betalningen skall erläggas kontant.
Visby den 2 juni 1932.
Carl E. Ekman.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 juni 1932
N:r 126

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *