Ha sidensvansar observerats på Gotland?

Tyska forskare hålla f. n. på med ett vetenskapligt arbete om sidensvansens uppträdande, varvid det vore av vikt att erhålla uppgifter rörande denna fågels förekomst på Gotland. Genom Naturhistoriska muséet i Göteborg har man bett Gotlands Allehanda fästa allmänhetens uppmärksamhet på saken.
Den 4 och 11 okt. 1931 sågos flockar av nämda fågel över Östersjön kommande från nord och nordnordost samt landande i Pommern. Kommo de månne även från Gotland? Man önskar alltså härifrån följande frågor besvarade:
Uppträdde sidensvansar på Gotland hösten 1931? I så fall, var? När iakttogos de första gången under året? Vilken dag iakttogos de sista gången? Ha sidensvansar varit synliga på Gotland under 1932? I så fall, när och var?
Det skulle vara önskvärt, att intresserade gotlänningar kunde lämna sitt bidrag tills denna lilla vetenskapliga utredning och vi hemställa, att de personer, som gjort observationer, ville lämna meddelande i saken till Gotlands Allehandas redaktion, som åtagit sig att vidarebefordra desamma.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 17 november 1932
N:r 268

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *