Gymnastikkurs för utbildande av gymnastikledare.

Gotlands Gymnastikförbund meddelar i dag genom annons om anordnandet av en gymnastikinstruktörskurs i Hemse den 3—11 januari. Meningen med kursen är att utbilda instruktörer för den gotländska landsbygden. Inom de olika kulturella rörelserna förefinnes ett stort intresse för kroppsövningar såsom samlande medel för sina medlemmar. Många av dessa organigationer på fastlandet hava upptagit gymnastik på sina arbetsprogram. Främst då I. O. G. T., som uppgjort en treårsplan för sitt gymnastikarbete. Inom J. U. F: här på Gotland ha redan gymnastikföreningar bildats såväl som inom N. T. O. Dessa organisationer kunna nu få ledarfrågan ordnad genom att sända representanter till kursen. F. ö. är vem som helst välkommen endast han eller hon vill bliva ledare för en frivillig avdelning efter att hava genomgått kursen. Denna är avgiftsfri Deltagarna erhålla kost och. logi gratis genom förbundets försorg. Ledare för de manliga blir gymnastikdirektör R. Johnson och för de kvinnliga gymnastikdirektör fru Inga Johnson.
Kursen omfattar: 1) Personlig friskgymnastik, 3 timmar, 2) gymnastikteori med anatomiska och fysiologiska förklaringar. Det gymnastiska rörelseförrådet (16 timmar) och 3) kommandoövningar (16 timmar). Att hoppas är att kursen skall bliva talrikt besökt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 november 1932
N:r 276

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *