Gotlänning död i främmande land.

Ett sorgebud har i dagarna ingått, förmälande att styrmannen John Klintberg, född i Nystuge på Fårö, avlidit i Vigo i Spanien. Klintberg, som var styrman på rederibolaget Adolf Bratts i Göteborg ångare Adolf Bratt, hade jämte 16 man av den till 21 man uppgående besättningen insjuknat i klimatfeber, då ångaren befann sig utanför Kanarieöarna. Fartygets befälhavare kapten A. Jönsson, som undslapp sjukdomen, beslöt att navigera in till Vigo på Spaniens nordvästra kust, där fartyget intogs i karantän och de sjuka besättningsmännen inlades på sjukhus. Efter 13 dygn kunde alla utskrivas såsom friska med undantag av Klintberg, som svårt sjuk måste lämnas kvar. I onsdags i förra veckan avled han och begrovs i Vigo genom därvarande myndigheters försorg. Ombord å fartyget, som var på väg från Dakar i Västafrika fill Aarhus i Danmark med last av jordnötter, befinner sig ännu en Fåröbo, nämligen en 18-årig son till inspektoren G. Du Rietz, St. Gåsemora, Fårö. Du Rietz, som är jungman och även drabbades av febern, har i brev till sina föräldrar berättat, att de insjuknade hade omhändertagits på det bästa sätt i Vigo, men trots den bästa vård stod Klintbergs liv ej att rädda.
Den bortgångne, som i ett flertal år varit i tiänst i det nämda rederibolaget och nu stod i tur att bliva befälhavare på ett av dess fartyg, var en ovanligt duglig sjöman, mycket omtyckt av befäl och kamrater Klintberg, som var bosatt i Göteborg, efterlämnar hustru och tvenne barn samt föräldrar och fem syskon på Fårö.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 1 november 1932
N:r 254

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *