Gotlänning död i Australien.

I North Kolan, Queensland i Australien avled den 18 sistlidna augusti Lars Viktor Edvard Larsson. Han var son till Lars Söderdal, Kvie i Vall, och hans hustru Kristina, f. Kullin, och var vid sin död något över 71 år. Han emigrerade tillsamman med flera andra gotlänningar våren 1882 till Australien, där han sålunda tillbragt 50 år av sitt liv. Närmast sörjande äro hans hustru, född Bodin, också från Gotland, samt tre barn, en broder i Australien och fyra syskon på Gotland.
På 1880-talet var emigrationen mycket stor. En familj Karlsson hade förut emigrerat till Queensland, men hade ännu en son kvar här på ön, Då sonen skulle resa dit över, sände fadern flera biljetter, på vilka namnen voro utsatta utan att man visste, vem som skulle resa på dem. Sonen hade nämligen löfte om att ta med sig flera gotlänningar. Den, som skulle vara med, fick då resa under något av de å biljetterna utsatta namnen. Viktor Larsson reste då under namnet Oskar Hellgren, vilket namn alltså fick sättas in i prästbetyget härifrån; sådant kunde nämligen gå för sig på den tiden. Viktor Larsson återtog vid framkomsten märkligt nog namnet Larsson men behöll hela tiden förnamnet Oskar under vilket namn har är känd bland gotlänningar i Queensland. Han förvärvade sig tidigt land och blev med tiden en välmående farmare och odlade där företrädesvis sockerrör, sedan en sockerfabrik anlagts på orten. I hans trevna hem samlades ofta gotlänningar i närheten.
Det egendomliga inträffade, att ett år efter hans avresa. föddes hans yngste bror, som sedermera också emigrerade till Queensland och där fingo sålunda de båda bröderna se varandra för första gången i livet. Oskar Larsson skildras som en god make och far, en trogen och pålitlig vän och en duktig farmare.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 november 1932
N:r 271

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *