Gotlandslotsarnas hemvägsersättning nästa år.

Lotsstyrelsen hemställer hos k. m:t om förordnande, att lotsarnas hemvägsersättning även under år 1938 skall utgå med 50 proc. förhöjning vid distanslotsning. Även för lotsning i lotsled eller tillfältig lotsled anser styrelsen förhöjning av hemvägsersättringen alltjämt böra utgå. Denna har vid följande lotsplatser å Gotland föreslagits till 80 Proc., nämligen Visby, Fårösunds, Kylleys, Slite, Ljugarns, Ronehanns, Burgsviks och Klintehamns lotsplatser. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 oktober 1932
N:r 238

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *