Gotlandslotsarnas hemvägsersättning nästa år.

K. m:t har förordnat, att lotsarnas hemvägsersättning även under år 1933 skall utgå med 50 proc. förhöjning vid distanslotsning. Även för lotsning i lotsled eller tillfällig lotsled skall förhöjning av hemvägsersättningen alltjämt utgå. Denna har för följande lotsplatser & Gotland fastställts till 80 proc., nämligen Visby, Fårösunds, Kylleys, Slite, Ljugarns, Ronehamns, Burgsviks och Klintehamns lots platser. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 december 1932
N:r 282

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *