Gotlands nationalbeväringsförbund.

Med personal från Väte, Hejde och Guldrupe har, sedan augusti månad en frivillig kulsprutekurs varit i verksamhet. Kursen inspekterades I går av militärbefälhavaren på Klinte skyttegilles bana, därvid såväl skarpskjutning under taktisk. förutsättning som materielkännedom uppvisades. Kursen visade synnerligen. goda resultat och fick varmt erkännande för kunskaper och intresse. Vid avslutningen utdelades kulsprutemärke till deltagarna, vilka alla gjort sig berättigade därtill, liksom hederspriser. för goda kunskaper i dithörande övningsgrenar.
Ungefär samtidigt avslutades en kulsprutegeväretskurs, som under hösten varit sammandragen i Eksta, Inspektionen förrättades av kapten N. Söderberg. Även här blev resultatet gott, och samtliga deltagare visade god kännedom i kulsprutegevärets betjänande och skötsel.
I detta sammanhang vill nat.-bev.-för-bundet till landstormskvinnoföreningarna giva uttryck åt sitt varma erkännande för de vackra hederspriser, som skänkts såväl till kulsprutemännen av mellersta Gotlands lottor, som till Ekstaskyttarna av Visbylottorna. Heder åt deras verksamhet till uppmuntran av det frivilliga försvarsarbetet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 november 1932
N:r 271

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *