Gotlands artillerikår.

Chefen för fiatlands artillerikår hemställer hos k. m:t om rätt att från den 1 november träffa, nytt tjänsteavtal med en i tjänst varande hovslagarekonstapel ävensom från samma tid anställa en havslageriartillerist, båda för ett år. Kårehefen framhåller, att dessa båda befattningshavare äro behövliga för skötseln av stamhästbeståndet. Militärbefälhavaren tillstyrker framställningen. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 september 1932
N:r 246

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *