Genom exekutiv auktion,

som förrättas här å landskansliet tisdagen den 17 januari 1933 kl. 1 e. m. kommer att i den ordning, som i utsökningslagen stadgas, till försäljning utbjudas den för John Samuelsson och Hilda Fredin senast lagfarna fastigheten 55/512 mantal Burge 1 14 i Rone socken.
Fastigheten, som är belägen invid allmänna vägen mellan Rone och Burs omkring 4 km. från Rone kyrka, är obebyggd samt innehåller i areal 23,2 hektar, varav 16 hektar skogsmark med växande ungskog och 5 hektar åker, utgörande mylla på lerbotten.
Fastigheten har saluvärderats till 4,000 kronor.
Den som har fordran, för vilken fastigheten häftar eller för vilken han eljest äger njuta betalning ur köpeskillingen, eller har annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.
Visby i landskansliet den 7 december 1932.
A. E. Rodhe.
C. G. Ihrfors.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 december 1932
N:r 301

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *