Genom exekutiv auktion,

som förrättas å landsfiskalskontoret i Slite måndagen den 14 instundande november klockan 12 på dagen, kommer att i den ordning utsökningslagen stadgar till försäljning utbjudas en från hemmansägaren Aug. Hedenstein för gäld utmätt skuldförbindelse å 4,500:— kronor, intecknad i fastigheten Ösarve 1 8 om 59/144 mantal i Bäls socken.
Betalningen skall erläggas kontant vid klubbslaget.
Slite i landsfiskalskontoret den 27 oktober 1932.
Tyko Hanéll.

Gotlands Allehanda
Måndag den 7 november 1932
N:r 259

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *