Gammalt votivskepp i Atlingbo kyrka restaureras?

Till riksantikvarien har förste provingialläkaren Kurt Bergström i Visby anmält, att i Atlingbo kyrka förvaras ett votivskepp, som icke är upphängt i valvet utan ligger i en nisch bakom altaret och befinner sig i ganska skröpligt tillstånd med raserad rigg och rester av segel. Med anledning härav föreslår riksantikvarien församlingen att låta reparera votivskeppet genom Gotlands Fornsal försorg eller också överlämna detsamma till Fornsalen för förvaring. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 november 1932
N:r 269

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *