Fru Holmbergs besvär.

Länsstyrelsen har till k. m:t yttrat sig över de besvär som fru Hilma Holmberg anfört över länsstyrelsens reasolution d. 27 sept. 1932 rörande vissa inskränkningar i den henne bevijade rättigheten till utskänkning av pilsnerdricka å Café Bron. Med åberopande av vad stadsfullmäktige och magistraten anfört i ärendet, hemställer länsstyrelsen, att besvären måtte lämnas utan avseende.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 november 1932
N:r 271

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *