Från Visby horisont.

Sextioåtta år i fiskebåt.
Utevid Ihre fiskläge bor en man, som om måndag fyller de 80 och som bär sina år med heder. Det är fiskaren Karl Niklas Hejdenberg. Han är född i Bunge, och kom vid 12 års ålder till Ihrevik, där han började hjälpa till i fisket. Han har sedan den tiden fortsatt med fiskarens hårda och strävsamma yrke och har alltså varit fiskare i 68 år. Men trots detta har han ingen tanke på att lägga upp. Redan tidigt fick han jämte sin broder och syster draga försorg om sin mor och Hejdenberg är sålunda van vid arbete från sina tidigaste år. Nere på Ihre bor han nu i sin stuga med sin hustru, medan av de två barnen dottern är gift på annat håll och sonen är till sjöss i Gotlandsbolaget.
Många äventyr har den gamle varit med om men klarat sig helskinnad ur. Sin Gotlandssnipa sköter han som en hel karl, han kan segla och kan sköta sin båt även i den hårdaste sjö. Ännu 1930 på vintern deltog han i vinterfisket efter strömming, men måste sedan lägga av detta, då han icke kunde få någon medhjälpare och ensam kunde han icke klara både båt och garn långt till sjöss. Motorbåtar kan han inte med och har varit ute i sådana farkoster blott någon få gånger. Nej, segla och ro, anser han vara bästa sättet vid färder på sjön. Nu håller han sig till torsk- och flundreanglar och firar väl antagligen 80 årsdagen med att komma i land med ett lass ”tåssk”.
Ett gott prov på det goda humör och den spänstighet Hejdenberg allt jämt besitter gav han härom året, då man från Ihrevik skulle gå och draga strömminggarn. Tre motorbåtar gingo ut och Hejdenberg seglade med sin båt. Motorbåtarna vände, då deras besättningar tyckte att sjön var för grov för att man skulle kunna draga garnen. Hejdenberg kryssade emellertid ut till garnen och tittade på dem, dra dem mäktade han icke, men han hade i alla fall varit ute, och tyckte väl att han skulle visa motorbåtskamraterna att sjön inte var värre än man kunde gå ut.
Hejdenberg, som aldrig i hela sitt liv varit sjuk, är alltjämt pigg som en mört och gör varje morgon i tidig otta sin inspektionsrond i viken. Men om han också fått övergiva strömmingsfisket nu på vintern, då strömmingsgarnen sättas långt till havs, så överger han därför icke vinterfisket, och kommer bara strömmingen närmare under land, så har han lovat att han nog skall ut med garnen han med. Till dess håller han sig till torsk och flundror.
Vi tillåter oss för vår del önska den gamle kärnguten hälsa och krafter att stå bi i ännu många år. Ihreviksborna komma nog att sörja för att högtidsdagen icke går spårlöst förbi. Men för de yngre fiskarna står Hejdenberg som ett föredöme för en god och omdömesgill fiskare och icke minst som mästare i seglande Gotlandssnipa är han ärd att taga efter i detta motorismens tidevarv.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 december 1932
N:r 281

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *