Första borgenärssammanträde

i lantbrukaren Olof Wilhelm Nybergs och hans hustru Selma Nybergs, Träskvälder i Tingstäde konkurs har i dag hållits inför konkursdomaren i norra domsagan, Boet uppvisade i tillgångar 10,869 kr. och i skulder kr. 50,226:47. Av skulderna utgjordes icke mindre än 30,183 kr. av förluster på borgensförbindelser till löjtnant O. O. Pettersson i Stenkyrka. Till konkursförvaltare utsågs advokat S. Hultman och rättens ombudsman är vice häradshövding Herbert Ullman.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 december 1932
N:r 298

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *