Förslaget till lasarettsombyggnaden godkännes.

Byggnadsstyrelsen har till medicinalstyrelsen yttrat sig över det av arkitekten E. B. Isberg upprättade förslaget till utvidgning av lasarettet i Visby. Förslaget avser uppförande av tillbyggnader till lasarettsbyggnaden för anordnande av ny badavdelning, nya personalbostäder, ny poliklinik samt nya röntgen- och operationsavdelningar, uppförande av ny mindre flygel med sjukrum och påbyggnad av lasarettsbyggnaden med en våning ävensom ombyggnad av köksavdelningen. Vidare skall enligt förslaget uppföras en fristående byggnad för personal. Slutligen her å förslaget angivits en tillbyggnad aå lasaretisbyggnadens södra gavel, som emellertid är avsedd att komma till utförande först framdeles, varefter vårdavdelningarna, som för närvarande äro tre, skulle utökas till sex.
Mot förslaget har styrelsen i huvud sak intet att erinra. Styrelsen framhåller endast, att trafiken genom hissen till de olika behandlingslokalerna i alla våningarna måste passera korridorerna i vårdavdelningarna, vilken olägenhet emellertid borttaller vid sjukhusets slutliga utbyggande enligt förslaget. Vidare ligger köksavdelningens. golv en halv trappa högre än motsvarande plan i sjukhusbyggnaden, varför mellan de olika golvplanerna kommer att inläggas ett hissbart plan för att möjliggöra användandet av hissvagnar. Huruvida det ur organisatorisk och medicinsk synpunkt kan godtagas, att var och en av ide tre vårdavdelningar, som till en början skulle iordningställas, intill genomförandet av den slutliga utbyggnaden enligt förslaget skulle komma att omfatta över 40 vårdplatser, torde icke ankomma på styrelsen att bedöma. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 november 1932
N:r 269

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *