Förhöjt statsbidrag till reservarbeten?

Arbetslöshetskommissionen föreslår k. m:t tillerkänna Rute sockens arbetslöshetskommitté ett till 80 proc. förhöjt statsbidrag till inom socknen under tiden 21 november till årets slut bedrivna statskommunala reservarbeten. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 december 1932
N:r 293

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *