Föredrag om fjäderfäskötsel

hölls i går i Follingbo av agronom Wald. Ericsson, då såväl frågan om äggproduktionen som frågan om försäljningen behandlades. En kommitté för bildande av äggförening tillsattes med lantbr. Arvid Collberg, Nygårds, som ordförande.
Liknande föredrag hållas i afton i Vall, i morgon i Fole, på lördag i Ganthem, på måndag i Ekeby och på tisdag i Väte samt framdeles på en del andra platser.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 december 1932
N:r 286

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *