Flickorna Ihre i Visby

äro i veckans nummer av Idun föremål för en illustrerad artikel av märket H. L., vari de ännu kvarlevande båda systrarna Lina och Elise Ihre vid Tranhusgatan presenteras för läsekretsen. Det var ursprungligen fyra systrar som vid föräldrarnas — kontraktsprosten teol. joch fil. dr Salomon Jacob Ihre i Dalhem och hans maka, född Lütkeman — frånfälle i början av 1880-talet flyttade in till Visby och det lilla hus vid Tranhusgatan, där nu två av systtarna leva kvar. En av Iduns läsarinnor har skrivit artikeln i fråga med anledning av att fröken Lina Ihre i morgon, den 15 dec., fyller 90 år, på hon erinrar på samma gång om det lilla vackra hem, där systrarna delat ljuvt och lett under årens lopp. Många bemärkta resenärer till Visby ha bott hos systrarna Ihre, bl. a. Nanna Wallensteen, Sophie Elkan, dr Eckhoff m. fl., och själva ha de tjänat som modell för bl. a. Selma Lagerlöf i dennas författareskap.
Så länge »flickorna Ihre» voro fyra, hade de arbetet i hemmet uppdelat, så att en skötte trädgården, en annan hushållet, en tredje garderoben för dem alla och den fjärde hjälpte till med vad hon kunde. Den sistnämda, som sedan barnaåren var krympling, dog 1912, och i maj 1919 dog Anna Ihre i en ålder av 80 år. Det var hon som hade trädgården på sin lott. Av de båda, som nu äro kvar, fyller som sagt fröken Lina Ihre i morgon 90 år. Hon är också den äldsta i hela släkten, i de båda släkterna lhre och Cramér. Hennes mormor hette Cramér och var gift med kyrkoherden i Dalhem Gabriel Timoteus Lütkeman, son till Visby stifts första biskop med samma namn. Artikelförfattarinnan berättar, att nittioåringen alltjämt är vid god vigör, syr och läser utan glasögon samt följer med tidens händelser. Hon tycker i alla fall att allting är så upp- och nedvänt nu för tiden.
Vad som varit den sammanhållande och bärande kraften i detta syskonhem har varit den nedärvda barnafromma och orubbliga tron på Gud, hans kärlek och nåd, och över sådana människor vilar det något visst som fattiga ord aldrig kunna uttrycka. De ha alltid något att giva ut åt andra.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 december 1932
N:r 291

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *