Femtio år fyller på torsdagen

majoren i armén, kaptenen vid Gotlands artillerikår E. E. Malmgren, vilken samma dag avgår från sin befattning vid artillerikåren.
Han är född i Ulricehamn den 24 nov. 1882 och gon! till provinsialläkaren H. Malmgren därstädes. Han avlade mogenhetsexamen 1901 och antogs samma år till volontär vid Gotlands artillerikår, där han blev underlöjtnant 1903. Sedermera befordrades han till löjtnant 1906 och till kapten 1915. För ett par år sedan utnämdes han till major i armén.
Vid sidan av sin militära tjänstgöring har major Malmgren nedlagt ett intresserat och omfattande arbete inom organisationer av olika slag. Sålunda är han sedan många år tillbaka styrelseldamot i Gotlands skarpskytte- och jägargille, där han under senare åren som styrelsens sekreterare gjort en betydelsefull insats, Vidare är han sedan en följd av år verkställande ledamot i Karlsö jakt- och djurskyddsaktiebolag, den s. k. Karlsöklubben, som äger Stora Karlsö och ägnar dess säregna natur och djurliv sin omvårdnad. Inom Röda korsets gotlandsdistrikt är han också sekreterare och inom föreningen för den varmblodiga hästavelns främjande har han tillhört de mest aktiva krafterna. Under den senaste valrörelsen tjänstgjorde han som Allmänna valmansförbundets ombudsman inom länet. På mina poster har han visat en initiativkraft och en organisatorisk förmåga, som varit de olika rörelserna till stor nytta.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 november 1932
N:r 272

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *