Fastighets- och lösöreauktion.

Onsdagen den 4 januari 1933 från kl. 12 på dagen förrättas offentlig auktion i fastigheten nr 6 kvarteret 2 B söder om Visby (nr 6 kvarteret Enen) belägen emellan Skansport och järnvägsstationen, varvid till den högstbjudande försäljas avlidna änkefru Brigitta Wahlbys stärbhus tillhöriga lösegendom, bestående av diverse silver- och nysilversaker, möbler, såsom byrå, divan, sängar, bord, skrivpulpet, stolar, kommoder, speglar, väggur, linne och sängkläder, husgerådssaker m. m.
Vid samma tillfälle försäljes dödsboets fastighet nr 6 om 1284 kvadratmeter egendomsjord med därå uppförda bostadshus, innehållande 4 bostadslägenheter med källare jämte vedbodar.
Fastigheten säljes i befintligt skick att genast tillträdas.
För lösöret lämnas kända vederhäftiga personer anstånd med betalning till 1 nästa maj, andra betala vid anfordran. Förbehåll göres för äganderätt till. inropad vara tills densamma betalts.
För fastigheten tillkännagivas köpevillkoren före auktionens början.
Visby den 23 december 1932.
Auktionsförrättaren.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 december 1932.
N:r 300

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *