Evangeliska alliansens

bönevecka infaller första veckan i januari månad. Uppropet, som manar till tacksägelse, bekännelse och kön, är undertecknat av prios O. Bernadotte samt en rad framstående missionsledare. Detta gäller evangeliska. Alliansens svenska avdelning. Liknande upprop sändes ut i andra evangeliska länder.
I Visby anordnas under denna vecka alliansmöten enligt följande program: måndag i Missionskyrkan, tisdag i Immanuelskyrkan, onsdag i Helgeandskyrkan samt trettondagen i Metodistkyrkan. Alla mötena börja kl. 8 e. m. Kl 7.30 hållas bönestunder. Församlingarnas predikanter och sångarkrafter medverka. Kollekter upptagas för församlingarnas arbete.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 december 1932
N:r 304

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *