Estnisk fyrmastare i haveri.

En haverist ligger f. n. för undersökning i Burgsviks hamn. Det är estniska fyrmastade motorfartyget Merilind, vilket på fredagen måste söka nödhamn därstädes.
Merilind hade på torsdagen, då det befann sig c:a 5 distansminuter syd om Hoburgen, sprungit svårt läck. Det var på resa från Lübeck till Reval och hade en last av 510 ton eldfast tegel och lera samt tackjärn. På grund av olyckan beslöt fartygets befälhavare, kapten Kristenbrun, att söka nödhamn i Burgsvik, dit fartyget som sagt anlände på fredagen. På lördagen företogs en preliminär besiktning, vilken resulterade i att en dykareundersökning igångsattes och denna fortsätter ännu i dag. Sedan resultatet av denna undersökning föreligger, kommer det att bedömas, vilka åtgärder som situationen kräver. Det är möjligt, att en del av lasten måste lossas i Burgsvik, och att fartyget också efter en provisorisk tätning kan fortsätta resan. Skulle skadorna visa sig vara av svårare art, torde haveristen eventuellt få söka reparation i Oskarshamn.
Fartyget är hemmahörande i Känsu i Estland och är tolv år gammalt.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 november 1932
N:r 271

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *