En vacker och högtidlig sorgeakt

ägde rum härstädes i går på middagen, då stoftet efter avlidna fru Wilhelmina Berggren vigdes till den sista vilan. Sorgetåget utgick från sorgehuset vid Södra Kyrkogatan och ställdes till domkyrkan, i vars Kor den stämningsfulla akten ägde rum.
Medan kistan infördes i kyrkan utförde dir. L. Siedberg till orgel »Improvisation över Närmare Gud till dig» av Karg-Elert, varefter sångsällskapet N S. sjöng »Integer vita». Jordfästningen förrättades därefter av domkyrkokomminister Nils Berg, vilken, sedan psalmen »Så skön går morgonstjärnan fram» sjungits, höll en upplyftande sorgebetraktelse över orden i Luk. 24:29: »Bliv kvar hos oss, ty det lider mot aftonen och dagen nalkas sitt slut». Sedan jordfästningen ritualenligt ägt rum, sjöngs ps. 221:3. Därefter spelade dir. Mehler till fiol en aria av gammal italiensk mästare och sångsällskapet N. S. utförde »Tonerna» av Lagercrantz. Kistan bars därefter, medan Beethovens »Elegi» utfördes från orgeln av direktör Siedberg, ut ur kyrkan och processionen fortsatte till södra begravningsplatsen.
Sedan kistan här sänkts i graven, sjöng N. S. »Stilla skuggor», varefter pred. K. Nordfeldt framförde ett tack till den bortgångna från vännerna i Missionskyrkans verksamhet och handlanden Aug. Wahlby nedlade en krans från Missionskyrkans sångkör. Tullförvaltare Karl Berggren uttalade de anhörigas tack för den hedersbevisning, som ägnats den bortgångna, och till slut sjöngs psalmversen »Sist, min Gud, jag dig nu beder».
Till den bortgångnas bår hade sänts en rik och vacker blomsterskörd. Bland kransarna märktes bl. a.:
från Missionskyrkans sångkör, med lila band (Härligt sången där skall brusa, starkt som dånet av en vattuflod. En sista hälsning), från De ungas förbund, med
vita band (Tack för allt under de många årens intresserade medlemskap. En sista hälsning till äldsta medlemmen), från logen Hoppets Här av N. T. O., med blå-
gula band (Vila i frid).

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 november 1932
N:r 272

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *