En högtidlig begravning

ägde i går rum i Gothems kyrka, då stoftet efter avlidne folkskolläraren Victor Th. Carlson vigdes till den sista vilan. Kyrkan var vackert smyckad med granar, enar och levande ljus och församlingen hade talrikt samlats för att följa den gamle lärarveteranen på hans sista färd. Från kyrkogårdsporten till kyrkdörren bildades häck av förutvarande elever till den bortgångne i olika åldrar.
Den högtidliga akten inleddes med ps, 452, varefter jordfästningen förrättades av den bortgångnes äldsta son, barnavårdsinspektören Victor Carlson, som talade över orden: »När de vandra genom tåredalen, göra de den rik på källor». Därefter följda altartjänst med officianten och kyrkoherde H. Carlson i Sanda för altaret, varvid den sistnämde sjöng begravningsmässan.
Vid graven höllos en lång rad tal och nedlades kransar från olika korporationer. Sålunda nedlade kyrkoherde J. Munthén kransar från Gothems församling, från Gothems skolråd och från Gothems lutherska syförening, folkskollärare Å. D. Gardell i Ala från Torsburgskretsen av S. A. F., häradsdomaren O. A. P Andersson, Anninge i Hörsne, från Lina tinge kreatursförsäkringsförening, f. folkskollärare A. E. Östman i Norrlanda från en kamrater och vänner och folkskollärare K. Krantz i Vallstena blommor från den bygd, där den bortgångne sett dagens ljus. Vidare uppläste sjökapten N. O. Fredriks som av honom författade verser. En mycket rik skörd av kransar och blommor hade förövrigt ägnats den avlidne och fyllde nära nog graven.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 december 1932.
N:r 300

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *