En hästskjuts och en motorcykel

råkade vid 6-tiden i går eftermiddag på Norderväg i närheten av Bingers kvarn komma i en. obehaglig kontakt med varandra. Hästskjutsen, som var på väg från staden, hade i det rådande mörkret icke observerat den mötande motorcyklisten, och den sistnämde å sin sida såg icke skjutsen förrän denna var alldeles inpå honom. Följden blev, att motorcykelekipaget kom att »snudda» vid skjutsens sida och så pass hårt, att det blev en ordentlig skrapa på motorcyklistens ena ben. Han måste forslas till lasarettet, där det konstaterades benbrott. Det är bäst att köra försiktigt i backarna och kolmörkret.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 november 1932
N:r 272

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *