En försvunnen som ger sig tillkänna.

I går hade Gotlands Allehanda nöjet att emottaga ett brev från en Visbybo, som befann sig i Aberdeen, Wash., U. 5. A., och vilken begärde vår förmedling för att komma i kontakt med sina anhöriga, vars adress han numera icke kände. Det var visserligen icke mer än ett 10-tal år sedan han lämnade Gotland, men han hade under dessa år befunnit sig på irrfärder och icke uppehållit några förbindelser med hemlandet. Hans önskan ha vi också omedelbart kunnat fullgöra, varvid det befanns, att hans anhöriga å sin sida under de gångna åren gjort energiska försök, bl. a. genom utrikesdepartementets förmedling, för att finna honom, ehuru förgäves. Glädjen av den återknutna förbindelsen blev därför ömsesidig.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 december 1932
N:r 287

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *