En barnfest

hade i går på middagen anordnats i ordenslokalen vid Södra Murgatan av ungdomslogen Visborg inför fullsatt hus. Programmet inleddes med filmmusik och upptog i fortsättningen ett föredrag av folkskollärare H. Fardelin om »De fyra syskonen», d. v. s. de fyra temperamenten och vidare förekom sång av ett par flickor, uppläsning samt en del sånglekar, likaledes utförda av flickor i ungdoms logen. Samtliga nummer på det trevliga programmet mottogos med livligt bifall.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 november 1932
N:r 277

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *