En allvarlig bilolycka

inträffade vid 4-tiden i går morse å Hejdebyväg 5 km. öster om staden vid det s. k. Tjutet. En privatbil härifrån staden, förd av chauffören E. Pettersson och med förarens maka samt svåger och svägerska som passagerare, var på väg mot Visby, då föraren synes ha tappat herraväldet över densamma. Det förefaller som om bilen, som haft stark fart, skulle kommit för nära högra vägkanten, och därefter under bromsning sladdat i vägen och rullat ut på vänstra sidan av denna, där den blivit liggande. Pilen blev mycket illa medfaren och även personerna i bilen blevo skadade. Några ungdomar, som tältat i skogen, hörde olyckan och tillkallade genom närmaste telefon ambulansbilen. Det befanns sedan, att den manliga passageraren kommit lindrigast från olyckan, endast med något skrubbsår, då han nämligen helt enkelt hoppat ur bilen. Fru Pettersson syntes däremot vara värst däran, då hon fördes till lasarettet i fullständigt medvetslöst tillstånd, medan den andra kvinnliga passageraren fått ena benet upprivet i ett djupt köttsår. Föraren själv hade fått en del revben knäckta. Alla tre fingo kvarstanna på lasarettet, varifrån det i dag meddelas, att deras skador dock icke synas vara av allvarligare art.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 juli 1932
N:r 144

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *