Dyr familjevård i Stenkyrka!

Kontrollanten av hospitalens ekonomiska förvaltning revisor Helge Burman konstaterar i nu avgiven granskniagsiberättelse för 1931 bl. a., att nyanställning ägt rum vid sinnessjukhuset i Visby. Denna personalökning är en följd av den vid härvarande sjukhus anknutna familjevården i Stenkyrka, påpekar han. Så som denna familjevård organiserats med två centralhem kräver den onekligen förhållandevis stor personal, men jämför man den för ifrågavarande familjevård anställda personalen med samma personal vid familjevården i Korsberga — lantbrukskolonien oberäknad — så ställer man sig likväl undrande om icke personalen vid Visbysjukhuset är för stor, säger revisor Burman. I Stenkyrka äro anställda åtta personer för i medeltal vårdade 66 patienter eller en befattaingshavare på 8,3 sjuka, under det att i Korsberga äro anställda nio befattningshavare för i medeltal värdade 205 patienter eller en befattningshavare på 22,8 sjuka (P)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 juni 1932
N:r 126

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *