Drunkningsolyckan vid Östergarn.

Vid efterforskningar har i dag på förmiddagen liket även efter den andre av de i går morse omkomna fiskarena, Ernst Johansson från Gammelgarn, anträffats. Det iakttogs på olycksplatsen, där det fanns liggande under en hällkant och kunde upptagas.
Rörande omständigheterna vid olyckan synes man i trakten hysa den uppfattningen, att, då båten kommit in i bränningarna i närheten av stranden, Ernst Johansson, som betecknas såsom mindre sjövan, skulle ha av någon tillfällighet ramlat överbord. Antagligt är då, att Gösta Sjölin försökt att draga upp honom över relingen, men att båten vid en ny sjö kantrat, så att även denne kommit i vattnet. Gösta Sjölin betecknas som en djärv och dristig fiskare och torde själv på egen hand mången gång ha klarat svåra situationer. Denna gång hade han bett, att Ernst Johansson skulle följa med ut och sätta på onsdagskvällen, vilket denne dock på grund av det olämpliga vädret avböjt. Sjölin hade då gett sig ut ensam, men på torsdagsmorgonen hade han ånyo kommit till Johansson och bett om hjälp vid intagningen av fiskredskapen. Johansson hade då följt med honom och båda fingo sin död i vågorna.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 november 1932
N:r 263

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *