Dödsolycka på Östra Vi.

Femårig gosse överkörd av buss. Föraren utan all skuld.
En trafikolycka, som krävde en femårig pojkes liv, inträffade vid halv 4-tiden i går eftermiddag på landsvägen cirka ett 100-tal meter väster om den plats där Lindevägen utmynnar i Endreväg.
Omnibussen, som trafikerar vägen Hagbylund-Wallérs plats-östra Vi och som vid tillfället fördes av ägaren, hr Mathias Hesselsten, hade anlänt till hållplatsen i hörnet av Björkvägen-Lindevägen kl. 3,05, varvid hr Hesselsten observerat att tvenne småpojkar lekt i närheten. En osv pojkarnas hade velat gå upp i bussen för att åka med men givetvis icke tillåtits detta. Ett kvart senare avgick bussen, i vilken endast fru Helselsten medföljde. Då bussen kommit till ovan angivna plats såg hr Hesselsten ett par damer komma gående från Visby, vilka vinkade mod armarna. Hr Hesselsten stannade så gott sim omedelbart i tro, att de villa åka, men ögonblicket dessförinnan märkte han att omnibussen guppade till. Det befanns därvid, att en liten gosse i femårsåldern och son till slakteriarbetaren Erik Berntsson, boende Lindevägen 12, östra Vi, låg livlöse på vägen strax bakom bussens högra bakhjul och med huvudet krossat. Ett par polismän samt dr Nils Carlson, vilka eftertelefonerats, anlände om några minuter till olycksplatsen, varvid dr Carlson endast kunde konstatera, att döden varit ögonblicklig, och gossen fördes till sitt hem.
Till den sorgliga olyckan har pojken själv varit helt vållande. Damurna ,som hejdade bussen ha berättat, att de satt pojken hänga sig fast vid reservhjulet på vagnens högra sida fasthållande sig i reservhjulets ekrar. De hade då de varskodds föraren märkt att gossen släppt sitt tags och ramlat av bussen. Allt hade varit ett ögonblicks verk; högra bakhjulet hade gått över huvudet på den lilla pysen, som med livet fick plikta för sitt tilltag att tjuvåka med buss. Den lille var föräldrarnas enda barn.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 september 1932
N:r 246

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *