Dödsfall.

Efter blott ett par dagars sjukdom avled i går stenhuggaren P. A. Karlsson härstädes i en ålder av 61 år. Under ett flertal år var han anställd såsom arbetsförman vid Müllers stenbrott, men började för omkr. ett 10-tal år sedan driva egen stenhuggerirörelse. Duktig och arbetsam, efterlämnar den bortgångne minnet av en vänsäll och rättskaffens man, som gick sin väg stilla fram. Han sörjes närmast av maka samt son och dotter, båda gifta.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 december 1932
N:r 301

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *