Dödsfall.

I morse avled å Röda korsets sjukhem i Stockholm efter en kort sjukdom direktören för Järnhandelsbolaget i Kiruna Herman Nilsson i en ålder av 52 år.
Den bortgångne var skånimg till börden, men kom i unga år till Visby, där han var anställd inom järnhandelsbranschen, först hos firman Axel Fahlström och sedan hos firman H. A. Lindsström. För något mer än ett tjugutal år sedan avflyttade han hänfrån. Han sörjes utom av maka även av tvänne systrar, bosatta här i Visby.
— I går avled i Kristinehamn fru Ester Carlstedt, maka till postexpeditör A. Carlstedt därstädes, 48 år gammal. Den bortgångna var född i Visby och dotter till stationsinspektör Å. Lundahl härstädes samt var i yngre år anställd vid härvarande telefonstation. Vid sin bortgång sörjes hon av make, tvänne döttrar samt åldrig moder.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 december 1932
N:r 287

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *