Dödsfall.

I går på middagen avled i sitt hem härstädes f. d. poliskonstapeln J. A. Bäckström i en ålder av 64 år. Han har under de senaste månaderna varit mycket besvärad av ett gammalt hjärtlidande, vistades en tid på sommaren på lasarettet och har ånyo under de sista två månaderna varit bunden vid sjukbädden.
Johan Aron Bäckström var född i Ganthem den 6 juni 1868. Efter att i ungdomen ha ägnat sig åt praktiskt arbete blev han antagen till polisman i Hemse, där han i början av 1890-talet hade att taga sina nappatag med rallare och kanalarbetare.
Det var ett yrke, som tilltalade honom, och han sökte sig därför fast anställning vid stadens poliskår, där han inträdde nyåret 1895. I stadens tjänst kvarstod han i icke mindre än 34 år, då han efter uppnådda 60 års ålder erhöll avsked.
Om någon kan sägas ha varit en trotjänare, så var detta fallet med poliskonstapel Bäckström. Det är ett långt och intensivt dagsverk, som han utförde i stadens poliskår. Den tiden fanns det inga kriminalavdelningar — det fanns bara Bäckström, men det var tillräckligt efter den tidens anspråk. Då han på grund av sjukdom icke var i stånd att göra patrulltjänst vid utställningen i Visby år 1904, erhöll han i stället uppdrag att övervaka misstänkta personer, som hitkommit. Och det gjorde han på ett så skickligt sätt, att det var klart, att han där funnit sitt rätta verksamhetsområde. Sedan dess var Bäckström visbypolisens ordinarie spanare ock hade på sig lagda många kvistiga uppdrag både i staden och på landsbygden. Han förenade i detta arbete en snarfyndighet och en energi, som uppvägde bristen på speciell utbildning, och det var icke många affärer, som lämnade ouppklarade. Då är också att märka, att han hade att fullgöra huvudparten av detta arbete på sin fritid, medan han däremellan fick axla uniformen och patrullera sina pass. Därom äro alla initierade ense, att ingen annan skulle i längden ha åtagit sig en tjänstgöring av denna krävande art, men så var också hans levande intresse för arbetsuppgifterna enastående. Under mobiliseringstiden var han krigspolis i Tingstäde och under dessa år fick han också ägna en god del av sitt arbete åt utlänningskontrollen vid hamnen härstädes.
Något officiellt erkännande för sin verksamhet i stadens och polisens tjänst fick denne outtröttlige ordningens väktare icke i livstiden. Men såväl i kamratkretsen som också bland allmänheten kommer minnet av den energiske och alltid verksamme polismannen säkert att länge bevaras. Närmast sörjes han av efterlämnad maka, född Karlsson, samt son, elektrikern J. E. Bäckström.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 november 1932
N:r 272

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *