Dödsfall.

I går afton avled på lasarettet härstädes folkskollärarinnan Fanny Thomsson från Stenkyrka. Hon hade vårdats därstädes några veckor, men var nu så pass återställd, att hon inom kort väntades kunna lämna sjukhuset, då döden emellärtid oförmodat inträffade genom blodpropp i hjärtat.
Den bortgångna var född i Tingstäde och dotter till handlanden J. E. Thomsson därstädes. Hon genomgick först utbildning till småskollärarinna och var som sådan anställd i Rone, men utbildade sig sedermera till folkskollärarinna. Efter att hava tjänstgjort å Fårö i några år, anställdes hon år 1918 i Stenkyrka, där hon allt sedan dess verkat. Vid sidan av sin lärarinnetjänst har hon deltagit i verksamheten inom I. O. G. T. och har också visat varmt och aktivt intresse för musik och sång.
Vid sin bortgång sörjes hon av fader samt av syskon.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 november 1932
N:r 267

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *